Цветослава Кьосева е практик в областта на иновациите от 2005 г. В момента е вице-президент и “Иновации и бизнес развитие” в Methodia. Преди това заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София. Завършила с отличие MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София. Тя е фасилитатор в дисциплината “Управление на иновациите” и “Иновации в продуктовото развитие”.