Радостин Вазов е изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси. Преподавател е по учебните дисциплини Основи на финансите и Публични финанси и член на Центъра за научни изследвания във ВУЗФ. Експерт е по финансови анализи към Министерство на труда и социалната политика и е учредител на „Фондация за качествен мениджмънт”. Радостин Вазов е учил в South Bank University London и London School of Economics and Political Science. Магистър е по икономика в областта на теорията на финансите, финанси на предприятието, застраховане и инвестиции. Придобива своята докторска титла от УНСС през 2014 г.