Огняна Мирчева е с опит над 8 години в областта на обученията в управленски умения, личностно развитие и умения за продажби. Тя е част от екипа на The Business Institute, който организира и провежда обучения по продажби и управление на търговски екипи, мениджмънт и лидерски умения. Била е директор “Маркетинг и обучения” в Гаранция Трейнинг, мениджър “Обучения” в AIG Life и КД “Живот”, регионален ръководител “Продажби и обучение”.