Даниел е партньор и основател на акселератора Eleven. Благодарение на него фондът привлича Google и Springbaord на борда. Той е пионер в рисковите инвестиции в областта на информационните технологии в България, като до скоро също беше един от основателите на успешен бизнес в областта на възобновяеми енергийни източници.