Бисер Райнов е сертифициран вътрешен одитор (CIA), член на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България.

Има над 20 г. опит в областта на счетоводната отчетност, като е ръководил счетоводни отдели на предприятия от реалния и неправителствения сектор.