Анелия Гроздева е заемала позиции като мениджър “Бизнес развитие” в иновативната компания за маркетинг проучвания Synovate и фармацевтичната компания UniComs в България, както и на външните пазари. Специализира в областите бизнес комуникации, бизнес развитие и продажби. Присъщо за нея е нестандартното и иновативно мислене и действие – стил, който проличава във всяко нейно занимание и в качеството й на предприемач. Дълбокoто й убеждение е, че иновациите често произхождат от неадресирани пазарни прозрения. Гост-говорител с много енергия, ориентация към необичайни иновативни решения, с подчертана практичност и силен мотивационен заряд.