Анелия Димова е ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“ в Аурибис България. Като част от висшия мениджърски екип на най-големия производител на мед в света, Анелия ръководи процесите и развива политиките, свързани с подбора и назначаването на персонал, обучението и развитието на служителите, както и с възнагражденията и допълнителните придобивки в компанията. Анелия е с над 15 годишен опит в сферата на човешките ресурси. Кариерата си започва в Рока България, като опитът й включва ръководни позиции по управление на човешките ресурси в БТК и Солвей Соди.