• Икономист данъчно облагане, бандероли и акциз в „София БТ”

Звездица е Икономист данъчно облагане, бандероли и акциз в “София БТ”. Разнообразната й професионалната биография включва още позиции на Търговски представител и Финансов консултант банково застраховане. За нея в основата на успеха са иновативното поведение и предприемаческия дух – “да умееш да реализираш възможностите, да постигаш максимални резултати с ограничен ресурс, да изградиш успешния лидер в себе си.”

  • "Магистратурата дава специфични познания за успешното реализиране на една бизнес идея. Бих казала, че това е революция в образованието в България. Впечатлението ми е силно положително, тъй като програмата продължава да се развива чрез въвеждане на нови методи за обучение(виртуална стая). Различните форми, като тази за поддържане на обратна връзка и допитване до участниците, също е важен показател, магистратурата се стреми към растеж и развитие."
  • zv.aleksieva@gmail.com