• Deputy Director of Finance and Administration, Information Systems and Technology BDZ Freight Services
  • "Когато влезеш в тази програма се сблъскваш с много нови неща. Имаш бизнес модели. Разбираш как един бизнес работи, какви са връзките между неговите елементи, как да оптимизираш разходите и как да увеличиш приходите. Наистина се сблъскваш с нещо иновативно. Сблъскваш се с това как да правиш работещ бизнес."
  • N/A