• HR Business Partner, ABB

Вилиана е HR Business Partner в ABB. Идеите й надхвърлят областта на човешките ресурси, в която тя вече има успешна професионална реализация. Опитът и включва шест години активно участие в НПО (вкл. AIESEC, сдружение “Тук-Там”), десет години работа в областта човешките ресурси, сертифициране за вътрешен одитор ISO 9001. Тя свързва „предприемчивостта с размяната и взаимното доразвиване на идеи. Като историята за двете момчета, всяко от което имало по една ябълка. Разменяйки по една идея обаче, всяко вече имало по две идеи.”

  • "Цялостното ми впечатление от магистратурата е силно положително. Гост-говорителите са впечатляващи. Бих искалa да успявам да бъда по-често ангажирана с нея и най-вече да прекарвам повече време с хората, които тя събира, тъй като силните и интересни участници в нея са голям плюс. "
  • viliana.bakalova@gmail.com