• Маркетинг директор на Pollenity - IoT startup, разработващ сензорни устройства за пчелни кошери
  • Магистратурата ме въведе в един напълно нов за мен свят, който дотогава ми беше много интересен, но и също толкова непознат - този на предприемачеството. Тя беше един от поводите да се замисля с какво искам да се занимавам за вбъдеще и подтикът тотално да сменя средата и от европейската администрация да се насоча към нещо съвсем различно - стартъп екосистемата.
  • N/A