• Business Developer Manager, MobiSystems

Симеон работи в CallPoint New Europe, център за връзки с клиенти и лидер в сферата на аутсорсинга в Източна Европа. Той е участвал в разнообразни проекти в различни сфери, което му дава широк поглед в света на бизнеса и предприемачеството. Според него предприемчивият човек вижда възможности във всички области на живота и „поема инициатива и висок риск, открива нови възможности за бизнес и ги реализира”.

  • „Програмата е структурирана много добре и успява да задържи напълно вниманието на студентите. Срещата с гост-говорителите е страхотна възможност за дискутиране на важни теми с хора, които са преминали по пътя, по който в момента върви все от нас. Смятам, че придобитите знания ще ми помогнат в изграждането на нов бизнес.”
  • simeonov.rs@gmail.com.