• Мениджър проекти Регулаторна отчетност в Юробанк България и Изпълнителен директор на дружество от групата в България
  • "Без колебание мога да кажа, че очакванията ми за програмата бяха абсолютно надминати. Препоръчвам я на всеки, който иска да се учи от едни от най-добрите лектори, практици и успешни предприемачи и мениджъри у нас. Не се сещам за нещо от програмата, което да не може да се приложи на практика. Работата ми е повлияна по много начини от наученото. Като най-важна бих посочила промяната на цялостния ми поглед върху организацията и изобщо бизнеса. Много повече гледам на проблемите като на възможности отколкото като на нещо, което би следвало да ни спира и пречи."
  • N/A