• DHL Express

Кристина Ангелова работи в DHL Express, а образованието й е в сферата на счетоводството и икономиката. Истинското й желание е свързано със сферата на предприемачеството, но все още търси конкретната идея и точният проект. Според нея, предприемчивият човек вижда възможности във всички области на живота, вижда бъдещето в настоящето.

  • „След първия семестър на магистратурата мисля за бизнеса като за хомогенна система, която търпи непрекъсната промяна. Научих се да не предполагам, а да тествам. Положителният пример на всички учасници ме мотивира да не се отказвам от целите си и да не се плаша от провала. Предоставените методологии и инструменти ми помагат да бъда по-успешна в настоящата ми работа, в частност - да подхождам предприемачески към недостатъците на една “процедурна бизнес среда” и да осъзная посоките за личностното си развитие, за да бъда успешен лидер в нея. Бих се записала отново, защото съм сигурна, че макар и вече с познати инструменти, но различни участници и казуси, мога да извлека още ползи.”
  • krissy.angelova@gmail.com