• Managing Director Software University (softuni.bg)
  • Определено бих казал, че магистратурата предлага изцяло нов подход на обучение, значително превъзхождащ това, което се предлага в други държавни образователни програми. Обучението ми помогна да доразвия значително своето бизнес мислене, което не беше трудно имайки предвид интерактивния практически подход на преподаване и средата от готини, млади хора ориентирани към кариерен растеж или изграждане и управление на свой собствен бизнес. Бих казал, че това е една от най-добрите инвестиции, които съм правил за себе си, тъй като придобитите знания и умения се материализират всеки ден в моята работа.
  • N/A