• Анализатор на кредитния риск в Първа инвестиционна банка

Димитър е Анализатор на кредитния риск в Първа инвестиционна банка. Той има значителен професионален опит в банковия сектор и по-конкретно задълбочени знания и умения в областта на кредитирането и анализа на финансовият потенциал на компаниите. За него предприемчивият човек съчетава в себе си умения, прозорливост, хъс за успех и непрестанно търсене на начини за усъвършенстване. „Да успееш значи да си предприемчив.”

  • „Магистърската програма ми дава основополагащи знания и приложими инструменти, които ще ми послужат както в настоящата ми работа, така и в бизнес средата.”
  • dimitar1977@abv.bg