• Социален и сериен предприемач; Основател на Doglar. Основател и Изпълнителен директор на JT International Group; Управляващ партньор в DigiМark; Председател на борда на директорите на CSR Bulgaria и Mastermind Foundation
  • "За мен магистратурата беше, като едно пробуждане. През целия си опит като предприемач аз съм бил почти самоук, всички знания и умения, които имам са трупани на базата на житейския опит и много грешки. Но винаги ми е липсвала теорията, която да подплати практическите имения, които съм събирал. Магистратурата някак си успя да пордери по рафтовете всичко, което съм правил през годините и да открия много от грешките, които сме допускали в различните бизнес екипи. А иновативния подход в програмата, преподавателите от реалната практика и множеството групови задачи наистина много помагат за разбирането на материала и смилането на цялата материя от иновативните модели и маркетинга до финансите и управлението. Наистина беше много ценно!"
  • boris.kolev@jtint.com; boriskolev.com