Магистърската програма по Иновации, предприемачество и финанси е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute. Програмата отговаря на острата нужда на българската икономика от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна и практична подготовка, които могат да реализират устойчив растеж и развитие.

До 25.09.2015 година се предоставят специални стипендии в размер на 25% за читателите на Study Abroad. По долу разберете как да се включите в надпреварата! 

web-booksgradcap4

Защо да участвате?

> Практичeн подход на преподаване – използваме най-съвременните концепции, и интерактивни практики, прилагани във водещи университети, сред които Harvard University, Cornell University и Stanford University.

> Лектори практици и личното им отношение към участниците в програмата – нашите фасилитатори и гост-лектори са бизнес практици, те са в  постоянен диалог със студентоте в програмата.

> Споделяне на знания и опит между участниците и създаване на устойчиви професионални контакти – работата в групи по реални казуси дава възможност за обмяна на опит между студентите и бизнес практици.

За кого е предназначена магистратурата?

  • Служители и мениджъри на средни и големи компании;
  • Стартиращи предприемачи, мениджъри – собственици на малък бизнес;
  • Току-що завършили бакалаври с изявен лидерски потенциал и силна мотивация.

Какво казват нашите възпитаници:

vladislav-velkov

   

 Когато влезеш в тази програма се сблъскваш с много нови неща.  Имаш бизнес модели. Разбираш как един бизнес работи, какви са връзките между неговите елементи, как да оптимизираш разходите и как да увеличиш приходите. Наистина се сблъскваш с нещо иновативно. Сблъскваш се с това как да правиш работещ бизнес.

 Владислав Велков, Validated Lean Startuper & Managing Partner at Jobio

 

 

Boyadjieva

    

Без колебание мога да кажа, че очакванията ми за програмата бяха абсолютно надминати. Препоръчвам я на всеки, който иска да се учи от едни от най-добрите лектори, практици и успешни предприемачи и мениджъри у нас. Не се сещам за нещо от програмата, което да не може да се приложи на практика. Работата ми е повлияна по много начини от наученото. Като най-важна бих посочила промяната на цялостния ми поглед върху организацията и изобщо бизнеса. Много повече гледам на проблемите като на възможности отколкото като на нещо, което би следвало да ни спира.

Милена Бояджиева, Мениджър проекти Регулаторна отчетност в Юробанк България и Изпълнителен директор на дружество от групата в България

Вижте още от нашите студенти и възпитаници.

Как да кандидатствате за 25% стипендия?

Крайният срок за кандидатстването за стипендията от 25% е до 25.09.2015 г.  и включва следните стъпки:

  • Тест за изследване на кариерни мотиватори
  • Есе на тема  “Какво е мястото на иновациите и/или предприемачеството в моето професионално развитие?”.
  • Интервю с представител на организаторите на Магистърската програма, непосредствено преди което ще направите тест за работно ниво на владеене на английски език (четене и писане).

Интервютата ще се проведат със селектирани участници в конкурса след 1 октомври, в удобен за тях и организаторите дата и час.

За повече подробности можете да се свържете с Цветелина Тенева,  на 0882 924 710 и office@thebusinessinstitute.eu или оставете координатите си за обратна връзка.