Магистърската програма по Иновации, предприемачество и финанси е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute.

Програмата отговаря на острата нужда на българската икономика от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна и практична подготовка, които могат да реализират устойчив растеж и развитие. Затова ние залагаме на:

 • Обучение, основано на реални бизнес казусисъвместно с избрани компании, както и поредица от интерактивни бизнес симулации на Harvard Business Publishing.
 • Практичeн подход на преподаване - използваме най-съвременните концепции, практики и бизнес инструменти (вкл. авторски на The Business Institute) в сферата на иновациите, предприемачеството, мениджмънта и финансите и се базираме на интерактивен подход на преподаване и учене, прилаган в програмите на водещи американски университети, сред които Hardvard University, Cornell University и Stanford University.
 • Лектори практици и личното отношение към участниците в програмата – нашите фасилитатори и гост-лектори са успешни предприемачи, стартирали и развили своя бизнес в България, мениджъри на средни и големи български и международни компании, и млади и талантливи академични преподаватели, които носят духа на новото време в българското образование. Те са в постоянен диалог с участниците в програмата и им дават ценна обратна връзка.
 • Споделяне на знания и опит между участниците и създаване на устойчиви професионални контакти - работата в групови проекти по реални казуси дава възможност за обмяна на опит между участниците в програмата, гледащи “в една посока”, създаване на устойчиви контакти помежду им, а също и с лекторите и компаниите – казусо-носители, чиито казуси се разискват.
Подходът при формиране на екипа от лектори на програмата е в унисон с основната мисия на проекта: да създава устойчиви и практически ориентирани знания и умения в областта на иновациите, предприемачеството и финансите. За тази цел, той съчетава успешни мениджъри, предприемачи, стартирали и развили своя бизнес в България, и млади и талантливи академични преподаватели, които носят духа на новото време в българското образование.

 • Светлан СтаноевФасилитатор-практик

  Светлан Станоев е съавтор и съосновател на Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси, съвместен проект с Висшето училище по застраховане и финанси. Светлан е основател и старши фасилитатор в The Business Institute.  Повече

 • Цветелина ТеневаФасилитатор-практик

  Цветелина е старши фасилитатор в The Business Institute, основател на Института за предприемачи на Сиско, партньор в Strategize! – бутик за мениджмънт консултации. Повече

 • Цветослава КьосеваФасилитатор-практик

  Цветослава Кьосева е практик в областта на иновациите от 2005 г. Заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, последната от които е мениджър на Иновационния център на компанията. Повече

 • Огняна МирчеваФасилитатор-практик

  Огняна е с опит над 8 години в областта на обученията в управленски умения, личностно развитие и умения за продажби. Тя е част от екипа на The Business Institute. Повече

 • Гл. ас. д-р Радостин ВазовПреподавател

  Гл. ас. д-р Радостин Вазов е изпълнителен директор на Висше училище по застраховане и финанси. Той е преподавател по учебните дисциплини Основи на финансите и Публични финанси и член на Центъра за научни изследвания във ВУЗФ. Повече

 • Гл. ас. Бисер РайновПреподавател

  Има над 20 г. опит в областта на счетоводната отчетност, като е ръководил счетоводни отдели на предприятия от реалния и неправителствения сектор. Повече

 • Томас КренбауерГост-лектор

  Г-н Кренбауер е Изпълнителен директор на "Девин" АД. Той има сериозен опит в областта на бързооборотните стоки. Томас е прекарал 13 години на ръководни длъжности в Coca-Cola. Повече

 • Даниел ТомовГост-лектор

  Даниел е партньор и основател на акселератора Eleven.  Повече

 • Анелия ДимоваГост-лектор

  Анелия Димова е ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“ в Аурибис България Повече

 • Румен ИлиевГост-лектор

  Румен управлява процеса на кандидатстване, селекцията и отношенията с компаниите като партньор в Launchub. Повече

 • Виктор ФранцесГост-лектор

  Виктор е сериен предприемач. В момента развива иновативен проект в областта на интернет услугите в Индия, базиран на ноу-хау от българския пазар на високоскоростен интернет.  Повече

 • Георги БалабановГост-лектор

  Георги е Мениджър “Иновации” в "Солид 55". Компанията специализира в областта на високо-технолoгични блиндирани врати. Водеща в областта на иновациите в своята област в България и региона на Централна и Източна Европа.  Повече

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИНОВАЦИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ФИНАНСИ – АНОТАЦИИ НА ПРЕДМЕТИ

Основни теми в магистратурата

MIEF_Header_Themes

СЕМЕСТЪР 1

ИНОВАТИВНИ БИЗНЕС МОДЕЛИ

Основни теми:

 • Описване и анализ на бизнес модел с Канава на бизнес модела;
 • Иновативни бизнес модели – същност, примери, генериране и анализ;
 • Моделиране и оценка на сценарии за иновации в бизнес модела във връзка с пазарни тенденции;
 • “Устойчиви практики” в иновативните бизнес модели.

Преподавател: Цветелина Тенева

 

СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

Основни теми:

 • Специфики на фазата на стартиране на бизнес спрямо останалите фази в развитието му;
 • Анализ и оценка на потенциала на бизнес идеи;
 • Дизайн на варианти за бизнес модел, в зависимост от анализа на потенциала;
 • Подходи за финансиране на старта.

Преподавател: Светлан Станоев

 

ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ

 • Концепция на изграждане на продукти чрез Customer Development;
 • Генериране на идеи за продуктово развитие въз основа на пазарни прозрения;
 • Изграждане на хипотеза за бизнес модел на продукта;
 • Тестване на хипотези за ключови елементи на бизнес модела;
 • Дефиниране на минимален жизнеспособен продукт.

Преподавател: Цветелина Тенева

 

ИНОВАЦИИ В ПРОДУКТОВОТО РАЗВИТИЕ

 • Пазарнo знание за успешно продуктово развитие;
 • Подходи за генериране и оценка на идеи за развитие на продукти;
 • Пазарно въвеждане на продукта;
 • Управление на жизнения цикъл на продукта.

Преподавател: Цветослава Кьосева

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

Основни теми:

 • Принципи на иновациите: какво са, видове (радикални и надграждащи; процесни, технологични, продуктови, в бизнес модела; иновации в пресечната точка);
 • Източници на иновации (вътрешни, външни). Организиране на иновациите: процеси, роли и участници (outside-in, inside-out), организационна структура на иновациите (затворена, отворена);
 • Реализиране на иновации: ценообразуване, определяне на ресурси, иновациите като повтаряем процес.

Преподавател: Цветослава Кьосева

 

СЕМЕСТЪР 2

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И ИНОВАЦИИ

Основни теми:

 • Цели и задачи на стратегическия мениджмънт;
 • Ключови елементи на пазарната стратегия: стратегия за избор на целеви сегменти; стратегия за позициониране и дефиниране на продуктови характеристики; ценова стратегия; управление на търговски канали;
 • Креативност и иновации в стратегическия мениджмънт.

Преподаватели: гл. ас. д-р Радостин Вазов

 

ФИНАНСИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Основни теми:

 • Ключови елементи на финансовия модел при старт
 • Разлика между планиране и управление на финансите между стартиращ и утвърден бизнес
 • Финансови измерители, подходящи за фазата на стартиране и след нея
 • Финансов план за фазата на стартиране и след нея

Преподаватели: гл. ас. Бисер Райнов

 

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Основни теми:

 • Как работят финансовите отчети – продължение на темата от “Финанси за предприемачи” с акцент върху умения за разчитането и създаването им. Упражнения, базирани на изпитните практически разработки на студентите от преходния семестър;
 • Анализ на финансови отчети, включително върху практическите разработки на студентите от преходния семестър;
 • Анализ на нефинансови показатели на бизнеси – балансирани карти (Balanced Scorecard) и интегрирано отчитане.

Преподаватели: гл. ас. Бисер Райнов

 

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ

 • Сегментация и таргетиране в дигитална среда
 • Основни типове канали за дигитална маркетинг комуникация и техните специфики
 • Подход за структуриране на дигитални кампании
 • Ключови метрики, анализ и управление на резултатите

Преподавател: Росен Терзиев

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Основни теми:

 • Финансов анализ в контекста на инвестиционните проекти: финансови отношения (ratios, KPIs), подход, логика, илюстрации;
 • Анализ и оценка на инвестиционни проекти: стъпка по стъпка;
 • Модели за създаване на финансова стойност на различни бизнеси.

Преподавател: гл. ас. д-р Радостин Вазов

 

СЕМЕСТЪР 3

 

БИЗНЕС ПРОЦЕСИ: КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ 

 • Ключови процеси в бизнес организацията
 • Процеси, които ангажират ключови страни, свързани пряко с бизнес модела на организацията  – клиенти и партньори (доставчици)
 • Анализ на представянето на бизнес процеси, свързани с ключови клиенти и партньори
 • Подходи за управление и повишаване на тяхната ефективност

 

ПРЕГОВОРНИ УМЕНИЯ

Основни теми:

 • Стратегии на преговорите. Конкурентен и кооперативен стил на преговори
 • Интереси на страните, генериране на опции “печеля-печелиш” в интерес на развитие на взаимоотношенията
 • Структурирана подготовка за преговори
 • Ефективна комуникация в преговорите, развиване на взаимоотношенията
 • Справяне с конфликтни ситуации, развиване на взаимоотношенията

Преподаватели: Цветелина Тенева

Таксата за обучение е средно 1 100 евро на семестър за специалистите, чието обучение e с продължителност три семестъра (1 600 евро за семестър 1, 1200 евро за семестър 2 и 500 евро за семестър 3).

Подготвителните един (в случай, че имате бакалавърска или магистърска степен в не-икономическа специалност) или два (в случай, че имате степен професионален бакалавър)  семестъра са на редовната семестриална такса във ВУЗФ в размер на 550 евро, върху която не се предоставят стипендии.  Подготвителният семестър се провежда дистанционно в онлайн обучителната среда на ВУЗФ и паралелно с основните семестри.

Финансови облекчения и кредити

При разсрочено плащане на семестриалната такса тя се покрива на три вноски в рамките на семестъра. Студентите имат възможността да кандидатстват за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант.

Такса за кандидатстване

 • Кандидатстудентски документи – 10 лв. (при закупуване от книжарницата на ВУЗФ)
 • Обработка на кандидатстудентски документи – 40 лв.

За повече подробности можете да се свържете с Мила Натудова,  на 0894 590 530 и m.natudova@thebusinessinstitute.eu или оставете координатите си и ще се свържем с Вас.

 

Запитване

 

Най-добрите кандидати ще получат 30% стипендия за своето следване!

Процесът на кандидатстване включва 3 стъпки, в които целим да изберем 25-те кандидата, които да се включат в магистратурата.  Най-добрите, които са мотивирани да учат и да се развиват с нас, ще подкрепим  със стипендия размер на 30% от таксата за следването.

  • ЗАЯВИ ИНТЕРЕС като попълниш формата, а наш представител ще се свърже с теб, за да даде допълнителна информация и отговори на твоите въпроси. Изпрати ни своя автобиография или линк към LinkedIn профила ти.
  • СПОДЕЛИ НИ под формата на есе/мотивационно писмо отговор на въпроса “Какво е мястото на иновациите и предприемачеството в моето професионално развитие”.
  • На ИНТЕРВЮТО говорим по-подробно за твоите лични и професионални цели и как магистратурата би ти помогнала в тяхното осъществяване, както и как ти би допринесъл с участието си в нея на другите студенти и нашата общност. То е и основа за получаването на стипендия, с която да подкрепим следването ти!

Заяви интерес тук

При всякакви въпроси може да се свържеш с нас на m.natudova@thebusinessinstitute.eu и тел. +359 89 4 590530

Условия за кандидатстване

За нас няма понятие като „идеален” профил на кандидатите. Приветстваме да кандидатства всеки, който има:

 • ясна визия за професионално и личностно развитие;
 • изявен лидерски потенциал;
 • желание да взаимства и сподели своя опит със съмишленици;
 • стремеж за надграждане на практични знания и опит.

Вижте кои са нашите студенти тук.

За да кандидатствате е неoбходимо да имате:

 • придобита висша образователно-квалификационна степен (бакалавър-специалист, бакалавър или магистър) или ви предстои дипломиране в годината на кандидатстване, както и
 • работно владеене на английски език, тъй като част от учебните материали са на английски език и някои от гост говорителите са чужденци.

За повече подробности можете да се свържете с Мила Натудова,  на 0894 590 530 и m.natudova@thebusinessinstitute.eu или оставете координатите си и ще се свържем с Вас.


Запитване


Документи за записване

 • Документите, които можете да закупите от книжарницата на ВУЗФ или  изтеглите от тук.
 • Копие и оригинал на диплома или академична справка, която удостоверява, че студентът ще завърши висша образователна степен в годината на кандидатстване.
 • Документ за заплатена вноска към семестриалната такса.

Документите за записване се подават в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ, който се намира на адрес гр. София, кв. “Овча купел”, ул. “Гусла” 1, ет. 2,  кабинети 205, 206 или на електронна поща: office@vuzf.bg.