Магистърската програма по Бизнес иновации и предприемачество е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute.

Програмата отговаря на острата нужда на българската икономика от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна и практична подготовка, които могат да реализират устойчив растеж и развитие. Затова ние залагаме на:

 • Обучение, основано на реални бизнес казусисъвместно с избрани компании, както и поредица от интерактивни бизнес симулации на Harvard Business Publishing и Strategyzer.
 • Практичeн подход на преподаване - използваме най-съвременните концепции, практики и бизнес инструменти (вкл. авторски на The Business Institute) в сферата на иновациите, предприемачеството, мениджмънта и финансите и се базираме на интерактивен подход на преподаване и учене, прилаган в програмите на водещи американски университети, сред които Hardvard University, Cornell University и Stanford University.
 • Лектори практици и личното отношение към участниците в програмата – нашите фасилитатори и гост-лектори са успешни предприемачи, стартирали и развили своя бизнес в България, мениджъри на средни и големи български и международни компании, и талантливи академични преподаватели, които носят духа на новото време в българското образование. Те са в постоянен диалог с участниците в програмата и им дават ценна обратна връзка.
 • Споделяне на знания и опит между участниците и създаване на устойчиви професионални контакти - работата в групови проекти по реални казуси дава възможност за обмяна на опит между участниците в програмата, гледащи “в една посока”, създаване на устойчиви контакти помежду им, а също и с лекторите и гост-лекторите от компании.
Подходът при формиране на екипа от лектори на програмата е в унисон с основната мисия на проекта: да създава устойчиви и практически ориентирани знания и умения в областта на иновациите и предприемачеството. За тази цел, той съчетава успешни мениджъри, предприемачи, стартирали и развили своя бизнес в България, и талантливи академични преподаватели, които носят духа на новото време в българското образование.

 • Светлан СтаноевФасилитатор-практик

  Светлан Станоев е основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Бил е финансов директор на “Орбител” и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Автор на бизнес инструмента “Мандала на бизнес идеята”. Повече

 • Цветелина ТеневаФасилитатор-практик

  Цветелина Тенева е основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите: бизнес моделиране, иновации, пазарни стратегии, маркетинг комуникации, вътрешно и външно предприемачество. Сертифициран фасилитатор за методологията LEGO® SERIOUS PLAY®. Повече

 • Цветослава КьосеваФасилитатор-практик

  Цветослава Кьосева е практик в областта на иновациите от 2005 г. Заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, последната от които е мениджър на Иновационния център на компанията. Днес е изп. директор на ИТ компанията - Methodia. Повече

 • Доц. д-р Радостин ВазовПреподавател

  Д-р Радостин Вазов е административен директор на Висше училище по застраховане и финанси. Той ръководи и участва в множество европейски проекти в областта на предприемачеството и иновациите. Член на организационни и програмни комитети на научни форуми в България и чужбина. Повече

 • Гл. ас. д-р Бисер РайновПреподавател

  Д-р Бисер Райнов има над 20 г. опит в областта на финансовата отчетност и анализа на бизнес проекти. Сертифициран е за вътрешен одитор от Глобалния институт на вътрешните одитори (The IIA). Повече

 • Доц. д-р Красимир ТодоровПреподавател

  Доц. д-р Красимир Тодоров води магистърски курсове по корпоративна и стратегическа динамика, стратегическо управление, стратегии и бизнес моделиране. Той е и главен мениджър за България в международната компания FCC Environment. Повече

 • Александра ДимитроваПреподавател

  Александра Димитрова има опит в разработката, изграждането и оптимизацията на Интернет платформи, корпоративни сайтове и приложения, свързани с консултантски бизнес. В момента е част от екипа на отдел Маркетинг и Реклама на най-успешната немска компания за търговия на бързооборотни стоки в България. Повече

 • Румен ИлиевГост-лектор

  Румен управлява процеса на кандидатстване, селекцията и отношенията с компаниите като партньор в Launchub. Повече

 • Виктор ФранцесГост-лектор

  Виктор е сериен предприемач. В момента развива иновативен проект в областта на интернет услугите в Индия, базиран на ноу-хау от българския пазар на високоскоростен интернет.  Повече

ОСНОВНИ ТЕМИ В МАГИСТРАТУРАТА

BI-MIE-Website-Themes

 

СЕМЕСТЪР 1

ИНОВАТИВНИ БИЗНЕС МОДЕЛИ И ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ

Основни теми:

 • Бизнес моделиране (методология и инструмент The Business Model Canvas)
 • Примери и подходи за създаване на иновативни бизнес модели
 • Иновационни стратегии, връзката им със стратегията на компанията и структуриране на ключови измерители за представяне (KPIs) на иновационния процес
 • Бизнес симулация, основана на концепцията „Дилемата на иноватора”, Harvard Business Publishing, която адресира различния подход между опериране на основния бизнес и създаването на революционни иновации.

Преподавател: Цветелина Тенева, Цветослава Кьосева

 

ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА НОВИ БИЗНЕС ИДЕИ

Основни теми:

 • Анализ и оценка на потенциала на бизнес идеи с Business Idea Mandala (методология и бизнес инструмент на The Business Institute)
 • Анализ и оценка, дискусии и обратна връзка по бизнес идеи на участниците.
 • Моделиране на потенциала” на бизнес идеята – какво и как може да променим за да подобрим шансовете за успех на бизнес идеята още в зародиш.
 • Бизнес симулация – The Start-Up Puzzle – игрофициран бизнес казус, базиран на методологията Business Idea Mandala.

Преподавател: Светлан Станоев

 

 РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ

 • Методoлогия и инструмент Value Proposition Design, съчетана с подхода Lean Start-up (agile customer development) за пазарна валидация на иновативни продукти
 • Стратегия  „Син океан” (Blue Ocean strategy) за създаване на пазарно пространство отвъд зоната на пряка конкуренция;
 • Бизнес симулация на Harvard Business Publishing, основана на концепция  „Crossing the Chasm”, който дава ясни насоки за масовизиране на иновативен продукт. Дава ясни насоки и стъпки за практическа реализация по пазарно развитие и растеж на иновативни продукти, с една дума – масовизиране на иновтивен продукт.
 • Популярният подход agile product development за гъвкаво развитие на продукти, паралелно на постоянна пазарна валидация.

Преподавател: Цветелина Тенева, Цветослава Кьосева

 

ПРИНЦИПИ И ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Основни теми:

 • Самоопознаване и саморефлексия – въз основа на комплекс от тестове за самопрофилиране в различни аспекти на поведение, характер и нагласи, които имат отношение към качествата на иноватора и предприемача
 • Вдъхновение от примери – организирани визити в компании и срещи с иноватори и предприемачи, които ще провокират обичайните практики и граници
 • Преживявания в нестандартна среда – включване и предприемане на дейности, които са извън стандартната зона на комфорт, където е неразкрития потенциал на личността.

Преподавател: Цветелина Тенева

 

СЕМЕСТЪР 2

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И ИНОВАЦИИ

Основни теми:

 • Ролята на стратегията за постигане на успеха на организацията в търговските среди. Организационни цели, възможности и стратегии, и по-специално ролята на корпоративните и бизнес стратегиите като детерминанти на отлична ефективност.
 • Креативност и иновации в стратегическия мениджмънт
 • Концепции, теоретични рамки и техники за процеса на стратегическо управление на фирмените ресурси, стратегически действия (формулиране на стратегията и изпълнението на стратегията) и стратегически резултати.
 • Произход и развитие на бизнес стратегията

Преподаватели: Доц. д-р Красимир Тодоров

 

ФИНАНСИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Основни теми:

 • Ключови елементи на финансовия модел при стартиране на бизнес
 • Разлика между планиране и управление на финансите между стартиращ и утвърден бизнес
 • Финансови измерители, подходящи за фазата на стартиране и след нея
 • Финансов план за фазата на стартиране и след нея

Преподаватели: Доц. д-р Радостин Вазов

 

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Основни теми:

 • Как работят финансовите отчети – продължение на темата от “Финанси за предприемачи” с акцент върху умения за разчитането и създаването им. Упражнения, базирани на изпитните практически разработки на студентите от преходния семестър;
 • Финансов анализ в контекста на инвестиционните проекти: финансови отношения (ratios, KPIs), подход, логика, илюстрации;
 • Анализ и оценка на инвестиционни проекти: стъпка по стъпка;
 • Модели за създаване на финансова стойност на различни бизнеси.

Преподаватели: Гл. ас. д-р Бисер Райнов

 

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ

 • Специфики на дигиталната комуникация
 • Основни типове канали за дигитална маркетинг комуникация и техните специфики
 • Създаване на съдържание за дигиталните канали и социалните мрежи
 • Ключови метрики, анализ и управление на резултатите

Преподавател: хон. пр. Александра Димитрова

Таксата за обучение е средно 1 250 евро на семестър за специалистите, чието обучение e с продължителност два семестъра (1 500 евро за семестър 1, 1000 евро за семестър 2).

Подготвителните един (в случай, че имате бакалавърска или магистърска степен в неикономическа специалност) или два (в случай, че имате степен професионален бакалавър)  семестъра са на редовната семестриална такса във ВУЗФ в размер на 550 евро, върху която не се предоставят стипендии.  Подготвителният семестър се провежда присъствено във ВУЗФ и паралелно с основните семестри.

Финансови облекчения и кредити

При разсрочено плащане на семестриалната такса тя се покрива на  4 вноски в рамките на семестъра. 

Такса за кандидатстване

 • Кандидатстудентски документи и обработка – 72 лв.

За повече подробности можете да се свържете с Мила Натудова,  на 0895 74 14 33 и m.natudova@thebusinessinstitute.eu или оставете координатите си и ще се свържем с Вас.

 

Запитване

 

Конкурс Стипендианти Иноватори с подкрепата на Uber Engineering Sofia

Подкрепяме хората с иновативни идеи, хъс за развитие и предприемачески дух! Заедно с партньорите ни от Uber Engineering Sofia даваме стипендия за тези, които искат да направят следващата си стъпка с нас!

Петима ще получат до 50% стипендия (една 50%  стипендия и четири 30% стипендии) в магистратура по Бизнес иновации и предприемачество. 

Участниците ще имат и възможност да посетят офиса на Uber Engineering Sofia в специално събитие и да научат повече за теми като лидерство, предприемачество и иновации от представители на компанията.

Процес на кандидатстване

BI-MIE-Website-Application

 

Кандидатствай сега

При всякакви въпроси може да се свържеш с нас на m.natudova@thebusinessinstitute.eu и тел. +359 895 74 14 33

Условия за кандидатстване

За нас няма понятие като „идеален” профил на кандидатите. Приветстваме да кандидатства всеки, който има:

 • ясна визия за професионално и личностно развитие;
 • изявен лидерски потенциал;
 • желание да взаимства и сподели своя опит със съмишленици;
 • стремеж за надграждане на практични знания и опит.

Вижте кои са нашите студенти тук.

За да кандидатствате е неoбходимо да имате:

 • придобита висша образователно-квалификационна степен (бакалавър-специалист, бакалавър или магистър) или ви предстои дипломиране в годината на кандидатстване, както и
 • работно владеене на английски език, тъй като част от учебните материали са на английски език и някои от гост говорителите са чужденци.

За повече подробности можете да се свържете с Мила Натудова,  на 0895 74 14 33 и m.natudova@thebusinessinstitute.eu или оставете координатите си и ще се свържем с Вас.


Запитване


Документи за записване

 • Документите, които можете да закупите от книжарницата на ВУЗФ 
 • Копие и оригинал на диплома или академична справка, която удостоверява, че студентът ще завърши висша образователна степен в годината на кандидатстване.
 • Документ за заплатена вноска към семестриалната такса.

Документите за записване се подават в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ, който се намира на адрес гр. София, кв. “Овча купел”, ул. “Гусла” 1, ет. 2,  кабинети 205, 206 или на електронна поща: office@vuzf.bg.