Превърни опита си в бизнес

Конкурс на S.K.I.L.L.S. Project и магистратурата по иновации, предприемачество и финанси

Патрон на конкурса е Любомир Леков, основател и дългогодишен мениджър на медийната група “Инвестор.БГ”. Той организира инициативата чрез S.K.I.L.L.S. Project* – нов проект към Фондация „Лекови“, неправителствена организация, която Леков създава преди 1 година.

Конкурсът е насочен към професионалисти, без значение от конкретната им област на опит, които имат желание и потенциал да започнат нов бизнес.

“В България вече има доста инициативи, насочени към най-млади кандидат-предприемачи. Наблюдаваме, обаче, че хората с натрупан професионален опит и желание за собствен бизнес в по-малка степен намират среда и опора за решителната крачка към предприемачеството”, аргументира Любомир Леков концепцията и фокуса на конкурса “Стипендиантите на Леков”. “Затова се насочваме точно към този профил – хора, натрупали експертиза, които усещат в себе си капацитет и желание да започнат свой бизнес със сериозен потенциал”, допълни Леков.

Той посочи още, че ключово за концепцията на конкурса е изграждането на устойчив резултат – знания, умения и контакти. “Парите не винаги раждат умения и добър бизнес. А знанията и уменията със сигурност са ключови за успешни идеи и устойчиви резултати”, аргументира се Леков. “В Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси намерихме удачен партньор – място за практични и модерни знания, силно свързани с реалностите на пазара, с насоченост към професионалисти с опит.”

За да кандидатствате, започнете от формуляра за кандидатстване.

Ако не отговаряте на посочените изисквания, но имате интерес да кандидатствате за стипендия за магистратурата, прочете тук как да го направите.

НАГРАДИТЕ

Петима ще бъдат избраните в конкурса “Стипендиантите на Леков”. Те ще получат подкрепа за развитието си като предприемачи въз основа на своя експертен опит, който е ключова предпоставка на успех на техните бизнес начинания:

 • Стипендиантски места в Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси: 1 място със стипендия в размер на 50% от таксата за обучение и 4 места със стипендия в размер на 25% от таксата за обучение
 • Личен ангажимент за менторство от страна на Любомир Леков – веднъж месечно за целия период на обучение в магистърската програма от 1.5 години
 • Един от петимата кандидати, представил се най-добре с развитие на бизнес идея, ще получи и подкрепа за нейната реализация в края на обучението си  -  ангажимент от страна на Любомир Леков да осигури контакти с потенциални инвеститори и да му окаже стратегическа помощ за бизнеса, който иска да развива.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните изисквания:

 • Професионален опит, без значение в каква сфера на дейност, е предимство.
 • Завършена бакалавърска степен.
 • Желание и потенциал за създаване на нов бизнес.

Ако не отговаряте на посочените изисквания, но имате интерес да кандидатствате за стипендия за магистратурата, прочете тук как можете да го направите.

ПРОЦЕС НА ПОДБОР

Кандидатите ще бъдат оценявани на базата на тяхното представяне от:

 1. Формуляр за кандидатстване, придружен с професионална автобиография.
 2. Психометричен тест за области на професионален потенциал, предоставен от Съюза на психолозите в България
 3. Мини казус, разработен от екипа на Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси
 4. Лично събеседване с Любомир Леков (за подбрани от предходните стъпки кандидати).

СТЪПКИ И СРОКОВЕ

Участието в конкурса се извършва на следните етапи:

 1. Кандидатите изпращат формуляра за кандидатстване и автобиография -  1 юли 2014 г.
 2. Кандидатите получават психометричен тест и мини казус, по който да работят – 2 юли 2014 г.
 3. Краен срок за попълване на психометричен тест и изпращане на решение на мини казуса – 15 юли 2014 г.
 4. Обявяване на кандидатите, които ще имат лично събеседване с Любомир Леков - 22 юли 2014 г.
 5. Събеседване с Любомир Леков - 25 и 26 юли 2014 г.
 6. Обявяване на петимата финалисти – 1 август 2014 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

S.K.I.L.L.S. Project (Shared Knowledge and Inspired Learning for Lifelong Success) е инициатива на Фондация „Лекови“, целяща да популяризира и сподели знанията и опита на професионалисти в областта на предприемачеството с хора, които искат да стартират свой бизнес проект, както и с такива, които вече са го направили, но имат нужда от допълнително вдъхновение и експертиза.

Магистърската програма по Иновации, предприемачество и финанси е разработена съвместно от академичния капацитет на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и екипа на The Business Institute, регионален представител на Института за предприемачи на Cisco. Програмата отговаря на острата нужда на българската икономика от ново поколение мениджъри и предприемачи със съвременна и практична подготовка, които могат да реализират устойчив растеж и развитие.

Обучението в магистратурата започва на 1 ноември 2014 г. и продължава 3 семестъра за завършилите икономическа специалност. Таксата за един семестър е 2 200 лева.