Магистратура по иновации, предприемачество и финанси

Вече 6 години инвестираме в хора с идеи и хъс за развитие като ги подкрепяме в желанието да учат в Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси. Програмата съчетава практично, казусно-ориентирано обучение с формалното образование, с което получавате тежестта на дипломата.

Mief_i3_Benefits

Нашите студенти са търсещи, питащи, активни – онези, които виждат възможности и имат хъс да ги превръщат в реалност.  Развивайки себе си, те развиват и социалната и бизнес среда в България. Те предлагат нови решения, носят промяната и днес наричаме иноватори на новото време.

Звучи ли като теб? Инвестирай в себе си и своето бъдеще с качествено бизнес образование в България, щe инвестираме и ние със стипендия за обучението ти и менторство.

Кандидатствай до 5 октомври
 

Стипендиантски конкурс Innovation Bootcamp

Петима избрани ще получат менторство и 40% стипендия в Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси през новата учебна година. Те ще бъдат  селектирани в специално събитие Innovation Bootcamp в началото на октомври 2016 г. Конкурсът е с подкрепата на ING Bank и SoftServe.

Mief_i3_FB_Cover1

Кандидат-студентите участват в дискусии и презентации, работа по казуси, за да покажат желанието и идеите си за развитие в сферата на иновации, предприемачество и финанси.  Програмата включва:

  • Специална лекция и споделяне на добри практики в сферата на управление на иновациите от ING Bank § SoftServe.
  • Отворени работилници – “Техники за генериране на идеи” и “Пазарнa валидация на бизнес идеи”
  • Работа по генериране на решения за казус в сферата на edutainment или иначе казано „учене чрез игра“ с подкрепата на ментори – вече завършили магистърската програма студенти.
  • Награди за най-добрите кандидат-студенти под формата на стипендии до 40% и менторство в магистърската програма, която започва в началото на ноември 2016г.

Процес на кандидатстване

Mief_i3_3steps

Направи първа стъпка до 5 октомври
 

За всякакви въпроси, може да се свържете с нас на тел. 0894  590 530 и мейл: m.natudova@thebusinessinstitute.eu