Условия за кандидатстване

За нас няма понятие като „идеален” профил на кандидатите. Приветстваме да кандидатства всеки, който има:

 • ясна визия за професионално и личностно развитие;
 • изявен лидерски потенциал;
 • желание да взаимства и сподели своя опит със съмишленици;
 • стремеж за надграждане на практични знания и опит.

Вижте кои са нашите студенти тук.

За да кандидатствате е неoбходимо да имате:

 • придобита висша образователно-квалификационна степен (бакалавър-специалист, бакалавър или магистър) или ви предстои дипломиране в годината на кандидатстване, както и
 • работно владеене на английски език, тъй като част от учебните материали са на английски език и някои от гост говорителите са чужденци.

За повече подробности можете да се свържете с Мила Натудова,  на 0882 924 710 и m.natudova@thebusinessinstitute.eu или оставете координатите си и ще се свържем с Вас.


Запитване


Документи за кандидатстване

 • автобиография;
 • интервю с наш представител
 • попълване на тест за кариерна ориентация (допълнително се изпраща на кандидатите).

След подаване на документите за кандидатстване, ще бъдете поканен/а на интервю. В рамките на две седмици след интервюто, получавате отговор дали сте приет/а. Ако сте приет/а, следва да подадете документите за записване.

Документи за записване

 • Документите, които можете да закупите от книжарницата на ВУЗФ или изтеглите от тук.
 • Копие и оригинал на диплома или академична справка, която удостоверява, че студентът ще завърши висша образователна степен в годината на кандидатстване.
 • Документ за заплатена вноска към семестриалната такса.

Документите за записване се подават в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ, който се намира на адрес гр. София, кв. “Овча купел”, ул. “Гусла” 1, ет. 2,  кабинети 205, 206 или на електронна поща: office@vuzf.bg.